Category Archives: สาระความรู้

– เอกสารประกอบการบรรยาย มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การพัฒนาคุณภาพ ให้อยู่ในชีวิตประจำวันและยั่งยืน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on – เอกสารประกอบการบรรยาย มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา

– ความรู้เรื่อง MRI : 3 Tesla MRI Scanner at Prasat Neurological Institute

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanner at Prasart Neurogical Institute

Posted in สาระความรู้ | Leave a comment

– มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

ดาวน์โหลด

Posted in Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้ | Leave a comment

แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย

ด้วยสถาบันประสาทวิทยาได้จัดทำ แผ่นพับความรู้เรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย” โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่ 

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย

ปวดศีรษะทำอย่างไรดี?

Posted in สาระความรู้ | Leave a comment

ดูแลอย่างไรกับผู้สูงวัยสมองเสื่อม

Posted in สาระความรู้ | Leave a comment

คู่มือโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน (อัมพาต อัมพฤกษ์)

Posted in สาระความรู้ | Leave a comment

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการชัก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการชัก ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่มักหายจากอาการชักเมื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยบางคนอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะหายจากชัก และ บางคนก็เลือกที่จะไม่กินยาเนื่องจากมีอาการชักไม่บ่อย บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยเหล่านี้มักรู้จักคุ้นเคยกับอาการชักเป็นอย่างดี และคงไม่เป็นเรื่องยากที่จะรับมือ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยพบเห็นอาการชักมาก่อนอาจไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นและ ไม่รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ในวันนี้เราจะเรียนรู้คร่าวๆเกี่ยวกับอาการชักและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิด ขึ้นขณะชัก และ การแก้ไขเบื้องต้น อาการชักมักเกิดขึ้นในรูปแบบคล้ายเดิมและหยุดได้ด้วยตัวเอง ขณะชักผู้ป่วยอาจมีอาการเกร็ง หรือ กระตุก บางส่วนของร่างกาย หรือ ทั่วทั้งตัว ที่เรียกว่า “ลมบ้าหมู” บางคนอาจแค่เหม่อลอย ไม่ตอบสนอง กระพริบตาถี่ เคี้ยวปาก พูดจาสับสน หรือ มือคลำข้าวของ บางครั้งอาจมีลักษณะคล้ายสะดุ้งแล้วล้มไป ขณะชักบางคนอาจร้องเสียงดัง หายใจแรงติดขัด และ ผิวหนังอาจเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ โดยเฉพาะกรณีชักเกร็งกระตุกทั้งตัว เมื่อพบเหตุมีคนชักเกร็งกระตุกทั้งตัว ท่านควร (1) พยายามกันคนไม่ให้มุ่งดู (2) … Continue reading

Posted in สาระความรู้ | Leave a comment

การรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดรักษาโรคลมชัก พ.ญ.กาญจนา อั๋นวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา โรคลมชักแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของจุดกำเนิด ชนิดที่หนึ่งมีจุดกำเนิดชักที่กระจายทั่วไปในสมอง (generalized epilepsy) พบมากในเด็กและวัยรุ่น ชนิดที่สองมีจุดกำเนิดชักเฉพาะที่ (focal epilepsy) ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยทุกวัย โรคลมชักชนิดกระจายทั่วไปในสมองมักตอบสนองด้วยการรักษาด้วยยามากกว่าชนิดที่มีจุดกำเนิดชักเฉพาะที่ โดยสถิติพบว่าแม้ว่าให้การรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยลมชักเฉพาะที่ยังคงมีอาการชักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้การรักษาด้วยผ่าตัดมักประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายจากการนอนโรงพยาบาลและใช้บริการห้องฉุกเฉินเนื่องมาจากอาการชัก ตลอดจนลดปริมาณการใช้ยากันชัก

Posted in สาระความรู้ | Leave a comment

ASSESSMENT & MORNITORING IN STROKE FAST TRACK

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและหลอดเลือด อาจเกิดจากหลอดเลือดตีบอุดตันหรือแตก ทำให้สมองบางส่วนหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติ  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้  ที่นี่

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on ASSESSMENT & MORNITORING IN STROKE FAST TRACK