(คลิ๊กที่นี่) หลักระยะสั้น 2 สัปดาห์ : การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 12

March 18, 2019 Academicnursing Pni 0

📣 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 12

(คลิ๊กที่นี่) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน: สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 50

March 16, 2019 Academicnursing Pni 0

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 50 📣ประกาศ (คลิ๊กที่นี่)รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562